رویداد ملی اینوتک سلامت

رویداد مهم کار آفرینی و فناوری اختصاصی در حوزه سلامت است که برای سومین بار در کشور توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، انجمن علمی جنین شناسی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از تاریخ ۱۳ لغایت ۱۵ تیرماه ۱۳۹۷ در تهران مرکز همایشهای رازی برگزار خواهد شد.این رویداد با حضور هسته ها ، شرکت های نوپا فناور، دانشجویان و تیم های علاقه مند به کارآفرینی و دارای ایده ، اشخاص سیاست گذار حوزه ی سلامت،مدیران موفق شرکت های خصوصی و دانش بنیان ، شرکت ها و نهادهای بازارساز حوزه ی سلامت ،سرمایه گذاران خطر پذیر، خیرین سرمایه گذار، مربیان خبره و مراکز رشد و پارک های علم و فناوری حوزه ی سلامت برگزار می شود.

سومین دوره رویداد ملی اینوتک سلامت

محور ها و اهداف

 • تجهیزات پزشکی و توان بخشی

 • فرصت های کارآفرینی در حوزه امنیت و ایمنی غذایی

 • فناوری اطلاعات در سلامت

هدف محوری

کمک به توسعه و بلوغ زیست بوم کارآفرینی در حوزه ی سلامت

 • در معرض قرار دادن و شناساندن قطب های شبکه سازی که در خلق زیست بوم کارآفرینی و راه اندازی کسب و کار حوزه سلامت برای کارآفرینان موثرند.

 • ارتباط موثر،تبادل تجربیات و گفتگوی فناوران با سیاستمداران، سرمایه گذاران،معاونت های فناوری، مراکز رشد، شتابدهنده ها، مدیران موفق در صنعت و کارآفرینی

 • کمک به بازاریابی و بازارسازی شرکت های دارای محصول مستقر در مراکز رشد از طریق نمایشگاه های جانبی

 • حمایت های مادی، معنوی و آموزشی از شرکت های نوپا

مخاطبان رویداد

 • هسته ها و شرکت های فناور

 • تیم های علاقمند به کارافرینی و دارای ایده

 • مدیران مراکز رشد و دانشگاه های علوم پزشکی و پارک های علم و فناوری

 • افراد سیاستگذار تاثیرگذار

 • سازمان های ناظر بر تولید

برنامه های ویژه جانبی

 • پنل های تخصصی

 • کارگاه های تخصصی

 • برنامه ویژه ی شرکت های نوپا و هسته های فناور

 • منتورینگ تخصصی و عمومی

 • کوریدورهای مذاکره و نشست های فرصت یابی

نمایشگاه های جانبی

 • صندوق ها و سرمایه گذاران خطرپذیر

 • شرکت ها و موسسات تبادل گر فناوری

 • شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت

 • شرکت های مشاور سرمایه گذاری و مدیریت

 • مراکز رشد و پارک های حوزه سلامت

 • شرکت های بازارساز حوزه سلامت

جشنواره

 • حمایت های مالی توسط برگزارکنندگان و نهادهای حامی رویداد

 • حمایت های آموزش جانبی پسا رویداد

 • حمایت های مشاوره ای جانبی پسا رویداد

نحوه ی شرکت در بخش جشنواره و برنامه شرکت های نوپا و هسته های فناور

در راستای استفاده بهینه از فرصت های رویداد، فرم های تکمیل شده ایده ی هر یک از تیم های شرکت کننده پس از ثبت نام و ارسال ، توسط کارگروه علمی هر محور مورد بررسی قرار گرفته و برنامه ریزی جلسات منتورینگ، مذاکره و حضور در جشنواره، برای هر تیم انجام خواهد شد.
© کپی رایت - اینوتک سلامت 3 - مدیر وب : محمد حسین افسری