جشنواره

بخش جشنواره این رویداد ویژه شرکت های فناور و تیم های دارای ایده است که تا تاریخ ۱ آبان ماه سال جاری ثبت نام خود را جهت  حضور در این جشنواره تکمیل نمایند.
در این جشنواره شرکت ها و تیم های دارای ایده با توجه به قدمت فعالیت، مرحلۀ پیش رشد و یا رشد در هر یک از محورهای رویداد پس از دو روز شرکت در نشست های  مربی گری و داوری، ایدۀ خود را در جمع داوران و سرمایه گذاران که نمایندگان صندوق ها و نهادهای مؤثر در بازار سازی، محصولات و خدمات هستند ارایه می نماید.
منتخبین جشنواره در روز پایانی معرفی و جوایز آنان اعطا خواهد شد و جوایز به صورت تسهیلات، مشارکت، کمک های بلاعوض، قرارداد خرید و یا تسهیل دریافت مجوز برای شرکت های رشد یافته خواهد بود.
لازم به ذکر است که برای تیم های دارای ایده منتخب، تسهیلات ویژه استقرار در مراکز رشد و پارک ها فراهم خواهد شد.
همچنین شرکت رایگان در کارگاه های تخصصی و دوره های آموزشی که در پژوهشگاه و دانشگاه برگزار می شود از دیگر جوایز این جشنواره است.

  • حمایت های مالی توسط برگزار کنندگان و نهاد های حامی رویداد
  • حمایت های آموزشی جانبی پسارویداد
  • حمایت های مشاوره ای جانبی پسارویداد

کلیه پارک ها و مراکز رشد که تمایل به حمایت از منتخبین بخش جشنواره دارند باید شرایط خود را برای حضور و حمایت از طریق بخش تماس با ما به دبیرخانه رویداد ارسال نمایند.