مربی گری

این برنامه فرصتی است برای شرکت کنندگان تیمی و شرکت ها و هسته های فناور که در رویداد ثبت نام نموده اند و دارای طرح ایده محوری و یا محصول و یا خدمت اولیه هستند.
این بخش به نحوی طراحی شده است که شرکت کنندگان در مدت ۲ روز و نیم رویداد می توانند با مربیان در فضایی ویژه که به صورت میزد گردهایی برای هر گروه طراحی شده است به طرح مشکلات کسب و کار خود نموده و از راهکارها و تجربیات مربیان خبره این رویداد بهره مند گردند.
همچنین این برنامه فرصت مناسبی برای آماده سازی و تمرین ارائه طرح در روز پایانی در بخش جشنواره رویداد برای ارائه داوران و سرمایه گذاران می باشد.

محورهای مربی گری:

  • طرح توجیهی، برنامه کسب و کار و مدل کسب و کار
  • ارزش گذاری فناوری های نوظهور
  • بازاریابی و فروش فناوری های نوظهور
  • نحوه ارائه طرح به سرمایه گذاران و داوران (pitch)
  • اخذ مجوزها و استانداردها