برنامه اینوتک

دکتر لادن گیاهی دبیر علمی سومین رویداد ملی اینوتک سلامت: نتیجه محور بودن پانل ها دغدغه جدی برگزار کنندگان رویداد ملی اینوتک سلامت است. تنظیم جلسات هماهنگی موضوع پنل ها توسط کارگروه های علمی در دستور کار جدی برگزارکنندگان رویداد قرار دارد.

وی ادامه داد: برنامه ریزی ها به نحوی بوده است که در چند ماه گذشته بیش از ۲۰ جلسه متعدد با صاحب نظران محور های پانل ها برگزار شد. و پس انتخاب مسوولین پانل ها اعضا اصلی پانل ها کاندید شدند. همچنین حداقل در ۲ جلسه پیش از رویداد درباره چگونگی اداره پانل و پیگیری نتیجه حاصل از برگزاری پانل گفتگو و تصیم گیری می شود.
دکتر گیاهی افزود: می توان گفت رویداد اینوتک سلامت با هدف توسعه اکوسیستم کارآفرینی عملا آغاز شده است و مرحله شناسایی ارکان این اکوسیستم و ارتباط گیری با آنها با جدیت و امید در حال پیگیری است.

سالن ۳

سالن ۲ سالن ۱ زمان ۹۷/۴/۱۴

 

 

 

 

 

 

پنل فناوریهای نوین تجهیزات پزشکی و توانبخشی

پنل  استانداردها و مجوزها در حوزه صنایع غذایی

پنل دورا پزشکی

۱۳-۱۱

افتتاحیه

۱۵-۱۴

کارگاه  اینوتکس

کارگاه نوآوری و توسعه محصول جدید در صنایع غذایی

کارگاه تله مدیسین در مدیریت بحران وحوادث غیر متقربه – تله مدیسین برای بیماران خاص و سالمندان

۱۷:۳۰-۱۵:۳۰
کارگاه فرآیند دانش بنیان شدن شرکت، فرصت ها و تجارب کارگاه ترجمان دانش و خلاقیت کارگاه چرا شکست می خوریم؟ بررسی مدل های رشد ابر سلامت ، روبیکا وتله طب ۲۰-۱۸
منتورینگ و مذاکره ۲۰-۱۵

سالن ۳ سالن ۲ سالن ۱ زمان ۹۷/۴/۱۵
پنل اینترنت اشیا در سلامت

 

پنل فرصت ها تهدیدهای محصولات دانش بنیان شرکتهای فناور و شرکتهای دانشگاهی در تعامل با صنایع غذایی و فناوران

 

پنل سرمایه گذاری و حمایت مالی در حوزه  تجهیزات پزشکی توانبخشی     ۱۳-۱۱
پنل استانداردها و مجوزها در حوزۀ تجهیزات توانبخشی پنل دانشگاه نسل سوم، توسعه فناوری وتجاری سازی دانش در حوزه سلامت

 

کارگاه ارزیابی حسی و بکارگیری آن طبق معیارهای جهانی در طراحی محصول (۱)

 

۱۶-۱۴
کارگاه اینترنت اشیا در سلامت

 

کارگاه اصول طراحی مهندسی محصولات توانبخشی و تدوین برنامه صادرات

 

 

کارگاه ارزیابی حسی و بکارگیری آن طبق معیارهای جهانی در طراحی محصول (۲)

 

 

۱۸:۳۰-۱۶:۳۰
منتورینگ و مذاکره ۱۸-۱۴

سالن ۳ سالن ۲ سالن ۱ سالن U زمان ۹۷/۴/۱۶
پنل فرصتهای کارآفرینی و نیازمندیهای فناورانه در صنایع تخمیری پنل  سلامت همراه کارگاه فروش دانش فنی از دانشگاه به صنعت پنل ملاحظات مالکیت فکری در همکاریهای فناورانه دانشگاه و صنعت ۱۳-۱۱
کارگاه استانداردها وگایدلاین های خدمات و تجهیزات پزشکی و توان بخشی کارگاه طراحی یک اپلیکیشن ساده موبایل در حوزه سلامت کارگاه مارکتینگ در صنعت غذا پنل انتقال تکنولوژی از دانشگاه به صنعت: درسهایی از تجربیات موفق  و ناموفق ۱۶-۱۴
اختتامیه

۱۷:۳۰- ۱۶:۳۰