آرشیو عملکرد

اولین جلسه در وزارت کشاورزی در تاریخ ۹۶/۵/۲۲ با حضور آقای دکتر سعادت معاون محیط زیست وزارت کشاورزی ، آقای دکتر مروتی،آقای مهندس کریمی، آقای دکتر آخوندی و خانم دکتر گیاهی برگزار گردید.

مصوبات

 • ارائه درخواست مکتوب همکاری و حمایت وزارت کشاورزی از رویداد اینوتک جهت اطلاع رسانی به تمام بخش های وزارت  و سراسر کشور
 • برگزاری جلسه مشترک با آقای دکتر ولدان معاون محترم سازمان تحقیقات در راستای اطلاع رسانی سومین رویداد اینوتک به پارک ها و شرکت های فناوران و دستیابی به راه های ارتباطی با آنها و شرکتهای فعال در حوزه سلامت

 

 دومین جلسه محور امنیت و ایمنی غذا با دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی کشور باحضور خانمها دکتر گیاهی،خانم صادقی،دکتر عبدالهی و آقای مهندس شعبانی برگزار گردید.

مصوبات:

 • اعلام لیست نیازها در بحث امنیت و ایمنی غذا تا قبل از برگزاری رویداد از  طرف دفتر  از جمله اقدامات لازم در ارتباط با غنی سازی محصولات قابل دسترس مردم،بسته بندی مواد غذایی و دارویی و اپلیکیشن ها در حوزه سلامت
 • آمادگی دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت در جهت همکاری کامل جهت معرفی و فرهنگ سازی در ارتباط با استفاده از محصولات تولیدی معرفی شده در رویداد به کل کشور
 • حضور نمایندگان انجمن صنایع غذایی و انجمن شیر و لبنیات جهت ارائه نیازهای خود در ارتباط با این حوزه در رویداد اینوتک سلامت

 

سومین جلسه کارگروه علمی امنیت و ایمنی غذا وتغذیه در تاریخ ۹۶/۶/۱۵ با حضور آقای دکتر حسینی و خانم دکتر گیاهی برگزار گردید.
مصوبات:

 • حضور و حمایت  علمی  و اجرایی مرکز تخصصی رشد وفناوری غذا و تغذیه با حمایت انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سومین رویداد  ملی اینوتک سلامت
 • پیشنهاد حضور کانون انجمن صنایع غذایی و مجموعه انجمن وارد کنندگان و دانشکده های بزرگ ،R&D شرکت های بزرگ در ارتباط با بخش نمایشگاهی،حضور افتخاری FAO،WHO،شهرک فناوری و صنایع غذایی مشهد،پژوهشگاه استاندارد،  سازمان غذا و دارو،شرکتهای خصوصی علاقه مند به این حوزه در جلسات،شرکت اتکا و هولدینگ صنایع غذایی تامین اجتماعی جهت شرکت در سومین رویداد

 

چهارمین جلسه کارگروه علمی امنیت و ایمنی غذا در تاریخ ۹۶/۶/۲۲ با حضور آقایان دکتر حسینی،دکترفرهودی،مهندس مناقبی،مهندس شعبانی،خانم دکتر گیاهی  در محل انستیتو تحقیقات تغذیه برگزار گردید.

مصوبات:

 • تعیین افراد کارگروه مربوط به محور محور امنیت و ایمنی غذا جهت ابراز نیازها و تصمیم گیری در راستای موضوعات پانل های تخصصی و کارگاه های موجود
 • پرداختن اختصاصی به حوزه شیر و لبنیات در حوزه امنیت و ایمنی غذا در سومین رویداد
 • دراختیار قرار دادن راه های ارتباط با افراد مطلع از مراکز دانشگاهی،جهاد دانشگاهی،سازمان دامپزشکی،وزارت بهداشت،در ارتباط با حوزه شیر و لبنیات به دبیرخانه اینوتک از طریق دکتر فرهودی
 • تعیین سرفصل های مربوط به حوزه امنیت و ایمنی غذا توسط دکتر گیاهی

پنجمین جلسه کارگروه علمی امنیت و ایمنی غذا در تاریخ ۹۶/۷/۲۲ با حضور آقایان دکتر حسینی،دکترفرهودی،دکتر آخوندی خانم دکتر گیاهی  در محل انستیتو تحقیقات تغذیه برگزار گردید.

مصوبه:

 • پیوستن  انستیتو تحقیقات تغذیه به عنوان  نماینده  دانشگاه علو پزشکی شهید بهشتی به  جمع همکاران اصلی سومین دوره رویداد ملی اینوتک سلامت   در محور امنیت و ایمنی غذا و تغذیه

 

ششمین، هفتمین  و هشتمین  جلسات  کارگروه علمی امنیت و ایمنی غذا با حضور آقایان دکتر حسینی، دکترفرهودی، دکتر عابدی،آقای پایکار، آقای نجف آبادی،  دکتر مشایخ، خانم ها دکتر جزایری، دکتر ناصری، دکتر عجمی، دکتر رضازاده،  دکتر گیاهی  در محل انستیتو تحقیقات تغذیه برگزار گردید.

 مصوبات:

 • تکمیل گانت چارت برنامه ریزی علمی
 • فعال شدن واحد مرتبط با دبیرخانه مرکزی  رویداد جهت انجام مکاتبات
 • معرفی اینوتک در گروه مکسان و کلیه مناسبتهایی که انستیتو در آن حضور دارد
 • تکمیل اعضا کارگروه علمی و ارسال دعوت نامه
 • طراحی پوستر تکمیلی ویژه مخاطبان گروه تغدیه و صنایع غذایی جهت اطلاع رسانی تخصصی  و دقیق تر مبنی بر محتوی رویداد
 • برنامه ریزی برای درگیر کردن بخش دانشجویی

 

 

نهمین  جلسه کارگروه علمی غذا وتغذیه در تاریخ ۹۶/۱۱/۱۷  در  محل معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با حضور  آقایان دکتر زرقی ،  دکتر هدایت حسینی، دکتر فرهودی، مهندس مناقبی، مهندس امینی، دکتر شریعتی،دکتر رضوی، دکتر عابدی، دکتر کوشکی،دکتر رزاز و خانم ها دکتر گیاهی، دکتر ناصری، دکتر رضازاده، دکتر عجمی،دکتر جزایری برگزار گردید.

مصوبات:

 • موضوعات پیشنهادی پانل ها
  نحوه فروش دانش فنی نوهاو توسطدانشگاه و اساس تعریف رویالتی برای دانشگاه ها
  برون سپاری،بازاریابی ،فروش در صنایع غذایی
  کیفیت،تمایز و تنوع محصولات در رقابت پذیری در صنایع غذایی
  مراحل اخذ مجوزها و استانداردها برای شرکت های نوپا و دانش بنیان در حوزه غذا و تغذیه
  اعلام نیازهای فناورانه در حوزه امنیت و سلامت غذا و تغذیه با کمک  اتاق بازرگانی  و بخش تحقیق و توسعه صنایع
 • در نظر گرفتن تمهیدات ویژه اتاق بازرگانی،اداره استاندارد و انستیتو تحقیقات تغذیه برای کمک به شبکه سازی فناوران نوپا و اتصال آنان به بازار

 

 

 

 

جلسه اول شورای سیاست گذاری در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱  با حضور آقایان  دکتر وطن پور، دکتر خرم خورشید دکترآخوندزاده،دکتر آخوندی و خانم دکتر گیاهی در در  دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت برگزار گردید.

مصوبات:

 • بررسی امکان برگزاری سومین رویداد اینوتک سلامت در مرکز همایشهای رازی با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • تعیین محورهای سومین رویداد اینوتک سلامت
 • تصویب انجمن علمی جنین شناسی به عنوان کارگزار اجرایی سومین دوره رویداد

 

جلسه دوم شورای سیاست گذاری در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۲۸ با حضور آقایان دکتر وطن پور، دکتر خرم خورشید، دکتر آخوندی، دکتر موسوی، دکتر امیری به نمایندگی از دکتر کریم، دکتر آخوندزاده، دکتر فرشاد به نمایندگی  دانشگاه علوم پزشکی ایران و خانم دکتر گیاهی  در  دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت برگزار گردید.
مصوبات:

 • انجام مذاکرات با ریاست دانشگاه ایران ومعاونت محترم پژوهش دانشگاه مذکور جهت نهایی شدن مکان اجرایی رویداد اینوتک در مرکز همایشهای رازی
 • انجام مذاکرات لازم برای شناسایی افراد صاحب نظر در راستای همکاری در مورد محورهای مختاف رویداد
 • تصویب دانشگاه علوم پزشکی ایران به عنوان دانشگاه همکار دوره سوم در محور فناوری اطلاعات در سلامت، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی به عنوان دانشگاه همکار  دوره سوم در محور جهیزات پزشکی  وتوانبخشی و انستیتو تحقیقات تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به عنوان دانشگاه همکار  دوره سوم در محور امنیت  و ایمنی غذا و تغذیه

جلسه سوم شورای سیاست گذاری در تاریخ۱۳۹۶/۷/۱ با حضور آقایان دکتر وطن پور، دکتر خرم خورشید، دکتر آخوندی،دکتر موسوی دکتر پیشیاره، دکتر فرشاد، دکتر صاحبی و خانم ها دکتر گیاهی و دکتر کیانفر در  دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت برگزار گردید.

مصوبات:

 • تصویب تغییر تاریخ رویداد به تیر ماه سال ۹۷ به دنبال پیشنهاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • اقدام جهت اختصاص امتیاز بازآموزی کارگاه های رویداد اینوتک
 • ارتباط با افراد کلیدی و سیاستگزار هر محور در وزارت بهداشت
 • برگزاری جلسات شورای سیاستگزاری در هر دانشگاه همکار به صورت دوره ای

 

جلسه چهارم شورای سیاست گذاری در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۸ با حضور آقایان دکتر وطن پور، دکتر خرم خورشید،دکتر آخوندی، دکتر ناصری پور، دکتر زرقی، دکتر حسینی ، دکتر پورنیک، دکتر صاحبی، دکتر ملکوتی، دکترفرهودی، مهندس اسکویی زاده وخانم ها دکتر گیاهی و دکتر محمدی  در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار گردید.
مصوبات:

 • ارسال نامه توسط ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایران به مرکز همایش های رازی جهت برگزاری رویداد اینوتک
 • امضای قرارداد سومین رویداد اینوتک سلامت توسط وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و هر یک از دانشگاه ها
 • برگزاری جلسات داخلی علمی . اجرایی در ارتباط با محور محوله به صورت مرتب و با هماهنگی دبیر علمی و اجرایی رویداد و ارائه گزارش آن در جلسات شورای سیاست گذاری